Menu Close

12h National Conference of Physicists in Basic Research

We attended the 12h National Conference of Physicists in Basic Resarch in Terme Čatež on Nov 11th 2022. Our lab contributed with one talk and four posters! The book of abstracts can be found here.

Talk:
Magnetni gradiometer z ultrahladnimi atomi na osnovi ene same Stern-Gerlachove slike (Katja Gosar)

Posters:
Bosejevi ognjemeti v kvazienodimezionalem Bose-Einstenovem kondenzatu cezija (Tadej Mežnaršič et al.)
Kvantni spomin s hladnimi atomi cezija v prisotnosti magnetnega polja (Vesna Pirc Jevšenal et al.)
Izdelava polarimetra z vrtečo λ/4 ploščo na osnovi FPGA programirljivih logičnih vezij (Jure Pirman et al.)
Uporaba in karakterizacija linearnega aktuatorja za slikanje hladnih atomov (Lev Podbregar, Črtomir Perharič Bailey et al.)


Photo: Julijan Peric